ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

 

Szanowni Państwo, przesyłamy linki online z ćwiczeniami ortograficznymi oraz porady dotyczące dysleksji, dysgrafii, dysortografii. Chcielibyśmy też zachęcić Państwa dzieci do ćwiczeń relaksacyjnych.

Ćwiczenia słuchowe

pomysł na zabawy

pisupisu.pl -ortografia online
http://sp275.waw.pl/wp-content/uploads/2012/03/Wsp%C3%B3%C5%82praca-z-rodzicami-ucznia-dyslektycznego.pdf

Ćwiczenia dotyczą:
✓ poprawy koncentracji uwagi na danej czynności i spostrzegawczości,
✓ poprawy pamięci i logicznego myślenia,
✓ polepszania funkcji wzrokowej oraz orientacji przestrzennej,
✓ usprawniania funkcji słuchowej,
✓ kształtowania umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
✓ doskonalenia umiejętności czytania,
✓ rozwijania sprawności manualnej,
✓ usprawniania integracji percepcyjno-motorycznej,
✓ doskonalenia umiejętności pisania,
✓ utrwalania podstawowych zasad ortograficznych,
✓ poprawy umiejętności liczenia,
✓ doskonalenia sprawności ruchowej.