Oddział Przyszpitalny

Szkoła Podstawowa Nr 2 prowadzi Oddział Przyszpitalny mieszczący się w Specjalistycznym Szpitalu  w Nowym Sączu. Nauczaniem objęte są  dzieci z klas  „0” –VI, przebywające na chirurgii dziecięcej, pediatrii, chirurgii urazowej oraz laryngologii.

img_0770

W oddziale pracują panie: Elżbieta Kędzior, Anna Banach, Maria Jarosz oraz Ewa Węglarska. Nauczyciele na co dzień ściśle współpracują z personelem medycznym oraz rodzicami chorych dzieci. Zajęcia odbywają się zarówno w sali lekcyjnej, jak i na poszczególnych oddziałach przy łóżkach małych pacjentów. Dzieci mają możliwość nadrobienia braków w nauce, wynikających z ich absencji w szkole.

Podstawowym zadaniem szkoły szpitalnej jest współuczestniczenie w procesie leczenia hospitalizowanych dzieci, poprzez zapewnienie im interesujących zajęć edukacyjnych organizowanych    w atmosferze sprzyjającej terapii leczniczej. Metody i formy zajęć dydaktyczno-wychowawczych zawsze dostosowane są do stanu zdrowia, wiedzy i umiejętności danego dziecka oraz jego adaptacji do warunków szpitalnych. Szczególną uwagę poświęca się dzieciom, które dłużej przebywają w szpitalu oraz mają problemy natury dydaktycznej i emocjonalnej.

Uczniowie uczestniczą w konkursach plastycznych i literackich oraz okazjonalnych uroczystościach,    np.: Mikołajki, Wigilia, Walentynki, Dzień Dziecka i innych imprezach organizowanych na terenie szpitala. Często są widzami teatrzyków dla dzieci, jasełek i przedstawień przygotowywanych przez dzieci i młodzież z terenu miasta i ościennych gmin.

img_0771

Od kilku lat prowadzona jest współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Nowym Sączu, która zaowocowała powstaniem książeczki z opowiadaniami dzieci, ozdobionymi ilustracjami wykonanymi przez małych pacjentów. Prowadzona biblioterapia przyczynia się również do szybszego powrotu do zdrowia oraz znacznie umila pobyt w szpitalu.

W ramach zajęć plastycznych dzieci wykonują ozdoby, które wykorzystywane są  do dekoracji sal i korytarzy szpitalnych.  Wszystkie te działania pomagają w szybszej adaptacji dziecka w nowym środowisku, wspomagają proces leczenia oraz odwracają uwagę od choroby i cierpienia.

W nawiązaniu do akcji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, która odbyła się w naszej szkole w dniu 29 września 2017r., również w oddziale przyszpitalnym nauczyciele wraz z dziećmi przebywającymi w leczeniu włączyli się w obchody tego dnia.

Dzieci biorące udział w zajęciach w oddziale przyszpitalnym słuchały z uwagą fragmentów wybranych utworów literackich czytanych przez panie uczące w oddziale. Same dzieci również odczytywały wybrane przez siebie fragmenty książeczek, aby zachęcić młodszych kolegów do przeczytania ciekawych według nich pozycji.

Wykorzystana została do tego celu BIBLIOTECZKA znajdująca się w sali zajęć, podarowana oddziałowi szpitalnemu przez Fundację Zaczytani. Fundacja ta wspiera dzieci przebywające w szpitalu poprzez promowanie czytelnictwa i zbiory książeczek dla małych pacjentów. Najbardziej „zaczytani” zostają także obdarowani wybraną przez siebie książką z BIBLIOTECZKI.