Góra grosza

W dniach od 4 stycznia do 9 lutego 2024 r. Samorząd Uczniowski przeprowadził na terenie naszej szkoły, razem z przewodniczącymi klas, akcję „Góra grosza”. Akcja polegała na zbiórce monet (od 1 gr do 5 zł). Dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej społeczności uczniowskiej udało się nam się zebrać kwotę 306 zł i 96 groszy.

           Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci

– w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym. Organizatorem akcji w kraju było Towarzystwo Nasz Dom, które od wielu lat wspiera dzieci i młodzież, finansując m.in. pomoc specjalistyczną (terapie, rehabilitacje).

          Ostatnio otrzymaliśmy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za znaczący wkład naszej szkoły w tę ogólnopolską akcję.