Konkurs!!!

W związku ze zbliżającym się świętem szkoły organizujemy konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-VIII pod hasłem:

„ Święta Jadwiga Królowa – Patronka Naszej Szkoły”

Regulamin Konkursu

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 2, w Nowym Sączu.

Cele konkursu:

a) Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci;

b) Alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego, rozwijanie wyobraźni uczniów,

c) Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych.

d) Zdobywanie wiedzy na temat patronki szkoły Świętej Jadwidze Królowej.

 

Uczestnicy konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów klas 0-VIII szkoły podstawowej Nr 2.

Wykonanie prac konkursowych:

1)    Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej Portret Świętej Jadwigi Królowej– dowolną techniką plastyczną np. kredka, pastele, farby plakatowe, w formacie A 4

2)    Podpisane prace należy złożyć

– klasy I-III ,u wychowawców klas ,a następnie wych. do Pani Romany Wajdy

– klasy IV- VII u Pani Eweliny Ziemby ,do dnia 27.05.2024, do godziny 15.00.

Przebieg konkursu:

a) Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu.

b) Decyzje komisji są ostateczne.

c) Kryteria oceniania prac:

– Zgodność pracy z tematem;

– Walory estetyczne;

– Oryginalność

Rozstrzygnięcie konkursu, nagrodzenie najlepszych prac odbędzie się na uroczystej Akademii z Okazji Święta Szkoły 7.06.2024r.