Dwójka ma powody do Dumy!!!

Finalistami tegorocznego Konkursu „MÓJ REGION MOJA DUMA” zostali uczniowie klas piątych:

  • ANTONI DYREK
  • NIKODEM STACH
  • JAKUB MIGACZ

Cała Społeczność SP2 gratuluje naszym Młodym Historykom : )

Od 11 lat Fundacja Sądecka, Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin oraz    I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza
w Nowym Sączu organizują Wojewódzki Konkurs Historyczny „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”. Konkurs objęty jest patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Instytutu Pamięci Narodowej.
Jego celem jest pogłębienie wiedzy o historii Sądecczyzny, zainteresowanie historią, bogatą tradycją, duchowym i materialnym dziedzictwem, a także uczczenie pamięci
o osobach wybitnych i zasłużonych dla naszego regionu.