Zajęcia strzeleckie

W ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa uczniowie klas VIII uczestniczyli w zajęciach strzeleckich. Zostały przeprowadzone, w bardzo profesjonalny sposób, przez wicedyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu – Pana Radosława Repetowskiego oraz uczennice tej szkoły z klasy przygotowania wojskowego. Ósmoklasiści zdobyli umiejętność obsługi broni, poznali zasady bezpiecznego posługiwania się nią, właściwego sposobu celowania i strzelania – przyjmowania odpowiednich postaw strzeleckich. Dowiedzieli się, z jakich części składa się broń strzelecka.