Miejsca Pamięci Narodowej

W przededniu Święta Niepodległości klasa VIa uporządkowała teren w pobliżu Dębu Wolności i głazu upamiętniającego rok posadzenia tego symbolicznego drzewa na sądeckich plantach.

Uczniowie także złożyli kwiaty i zapalili znicze. To wyraz miłości do Ojczyzny i szacunku dla tradycji.