Mistrzowie Ortografii

Jesteśmy dumni, że aż dwoje uczniów naszej szkoły zostało uhonorowanych tytułem Mistrz Ortografii – Oliwia Rams z kl. 7c i Bruno Pokrywka z kl. 8b.
Dostąpili tego wyróżnienia, biorąc udział w IV Nowosądeckim  Dyktandzie o Pióro Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ludomira Handzla.
Serdecznie gratulujemy!