Jestem bezpieczny – zagrożenia pożarowe

Klasy 8 a i 8 b w ramach realizacji przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa wzięły udział w zajęciach organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Uczniowie dowiedzieli się jakie są najczęstsze przyczyny pożarów, poznali podręczny sprzęt gaśniczy, zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego, wybrane znaki ochrony przeciwpożarowej oraz wyposażenie samochodu straży pożarnej.