„Mój najpiękniejszy różaniec”

„Mój najpiękniejszy różaniec” to hasło konkursu różańcowego, w którym wzięło udział 27 dzieci z klas I i II. Dzieci zostały uhonorowane dyplomami i nagrodami.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

S.Józefina