Nasi nauczyciele wyróżnieni!

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty odebrała Pani Monika Oleniacz, zaś Nagrodę Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Pani Agnieszka Chechelska-Sterna.

To nauczycielki z wielką klasą, wielkim sercem, innowacyjnymi pomysłami, niezwykle zaangażowane.

Wyróżnienia te traktujemy również jako wyraz uznania dla naszej placówki.

Jesteśmy dumni, serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Społeczność SP2