Lekcja edukacyjna w terenie

Jak co roku klasy ósme udały się na wycieczkę edukacyjną do Oświęcimia.
Jej celem było poznanie zjawiska holocaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce oraz uświadomienie uczniom wymiaru ludzkiego okrucieństwa, a z drugiej strony dostrzeżenie ludzi umierających bez prawa do godności.