PODRĘCZNIKI DO NAUKI RELIGII NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Podręcznik 6 latka – „zerówka” pt: ,,Jezus moim przyjacielem” Autor: Marian Zając Wydawnictwo GAUDIUM

Klasa I Podręcznik pt: ,,Bóg naszym ojcem”, część 1 i 2. Redaktor: ks. Piotr Goliszek ,Wydawnictwo GAUDIUM

Klasa II Podręcznik pt: ,,Bóg daje nam Jezusa”, część 1,2.  Redaktor: ks. Piotr Goliszek Wydawnictwo GAUDIUM

Klasa III Podręcznik pt:,,Jezus przychodzi do nas” część 1,2. Redaktor: ks. Piotr Goliszek Wydawnictwo GAUDIUM

Klasa IV Podręcznik pt:,, Chcę żyć z Jezusem + Karty pracy. Redaktor: ks. Waldemar Janiga Wydawnictwo GAUDIUM

Klasa V Podręcznik pt: ,,Bóg poszukuje człowieka” + karta pracy . Redaktor: ks. Waldemar Janiga, Wydawnictwo GAUDIUM

Klasa VI Podręcznik pt: ,,Jezus Chrystus nas zbawia + karta pracy”. Redaktor: ks. Waldemar Janiga Wydawnictwo GAUDIUM

Klasa VII Podręcznik pt: ,,Bóg wskazuje nam drogę” + karta pracy . Redaktor: Waldemar Janiga Wydawnictwo GAUDIUM

Klasa VIII Podręcznik pt: „Mocą Ducha Świętego przemieniamy świat”+ karta pracy. Redaktor: Ks. Waldemar Janiga , Wydawnictwo GAUDIUM