Z mitologią za pan brat

Milena Koziak i Zofia Rączka z klasy 6c zajęły II miejsce w V Międzyszkolnym Konkursie Mitologicznym pod honorowym patronatem Prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla. Jesteśmy dumni i życzymy dalszych konkursowych laurów!