To wspaniałe mieć takich Przyjaciół!

Takie słowa otrzymaliśmy od nowosądeckiego Stowarzyszenia Sursum Corda za udział w akcji kolejnej edycji akcji charytatywnej „Świąteczne kartki dobroczynne” – tym razem przed Świętami Wielkanocnymi.
Dzięki zaangażowaniu całej szkoły i zakup właśnie tych świątecznych kartek mogliśmy w konkretny sposób włączyć się w pomoc dla potrzebujących chorych i niepełnosprawnych.
                                                                                                          Dziękujemy
                 Samorząd Uczniowski SP 2