Miłośnicy gór

Klasę Ib i Ic odwiedzili miłośnicy gór –
Pani Jolanta Augustyńska – prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Pan Władysław Łoboz – wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego- oddział Nowy Sącz, którzy wręczyli uczennicy klasy Ic Marysi Dąbrowie ” brązową odznakę GOT PTT.
Gratulujemy!