,,Matematyka na drodze’’

W ramach projektu ,,Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki’’ klasa I B zrealizowała Moduł I – ,,Matematyka na drodze’’ i otrzymała certyfikat.
Uczniowie w trakcie spaceru po najbliższej okolicy, wokół szkoły szukali elementów matematycznych związanych z ruchem na drodze. Zajęcia były doskonałą okazją do przypomnienia ważnych dla dzieci zasad ruchu drogowego, ze zwróceniem uwagi na to, że elementy matematyczne na drodze porządkują ruch i zapewniają bezpieczeństwo. Zajęcia na świeżym powietrzu posłużyły także przećwiczeniu umiejętności przechodzenia przez ulicę. Podsumowaniem zajęć była wykonana przez uczniów mapa myśli. Na mapie znalazły się elementy ruchu drogowego, które dzieci zauważyły : liczby, kształty, linie, kierunki.

Wychowawca
Urszula Szot – Mietz