Ślubowanie klas pierwszych

„Ślubuję być dobrym Polakiem

Dbać o dobre imię swej klasy i szkoły.

Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,

Jak dla niej pracować, kiedy dorosnę.”

Tymi słowami rozpoczęli tekst ślubowania pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu. Ślubowanie w naszej szkole odbyło się w dniu 20 października 2022r. Każdy pierwszak został także uroczyście  pasowany berłem na ucznia przez Królową Jadwigę, a następnie wszyscy odśpiewali hymn szkoły. Na koniec uczniowie, oficjalnie przyjęci do braci uczniowskiej, otrzymali legitymacje szkolne i dyplomy potwierdzające to niezapomniane wydarzenie. Ciepłymi słowami powitała ich także Pani wicedyrektor Joanna Makara oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.