Samorząd Uczniowski wita całą społeczność szkolną 

W dniu 21 września 2022r. społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu wybrała w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów. W skład nowego  Samorządu Uczniowskiego wchodzą  :

Łukasz Życzkowski  – przewodniczący

Natalia Witek – zastępca przewodniczącego

Michał Nieć – skarbnik

Zuzanna  Baran – sekretarz