„Migawki ze szkolnej ławki”!

Zapraszamy uczniów kl. IV – VIII do udziały w konkursie literackim – „Migawki ze szkolnej ławki”!

Regulamin:

  • Należy napisać tekst dotyczący szeroko pojętej tematyki szkolnej;
  • W zakresie prozy proponujemy następujące formy: krótkie opowiadanie, kartka z pamiętnika, list prywatny (maks. strona A4);
  • Mile widziane wiersze (maks. 5 zwrotek lub zapis ciągły – maks. 20 wersów);
  • Utwory powinny być oryginalne, niepublikowane i napisane samodzielnie;
  • Należy je dostarczyć nauczycielowi poloniście w terminie do 31.10.2022r.;
  • Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni, a wyróżnione teksty ukażą się w jubileuszowym numerze „Anatomii Dwójki”;
  • Ocenie podlega również opracowanie graficzne tekstu.

Liczymy na udane próby literackie, w których podzielicie się swoimi przeżyciami związanymi z naszą dostojną Jubilatką.

Bardziej szczegółowe informacje u organizatorów.

Organizatorzy:

Grażyna Wojnar – Milan

Małgorzata Szczurek

Katarzyna Fałowska

Agnieszka Czelusniak