Podziękowanie

Nasza szkoła otrzymała podziękowanie za włączenie się do akcji pomocy Ukrainie.

My również dziękujemy.