Weekend majowy

Szanowni Rodzice

Na podstawie pozytywnie zaopiniowanej Uchwały RADY PEDAGOGICZNEJ z dnia 13 września 2021 r. (w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/22 ) – przypominamy Naszym Uczniom i Szanownym Rodzicom Uczniów, że:

  • 2 maja 2022 (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica jest czynna w godz. od 7.00 do 15.00 tylko w budynku głównym przy ul. Jagiellońskiej 32.

Dyrektor

Elżbieta Kawik