22 kwietnia Dzień Ziemi

Planeta Ziemia do całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 2

Proszę wszystkich uczniów aby w tym dniu z okazji Mojego Święta, Wasz ubiór był barwny i pomysłowy, liczę na Waszą inwencję twórczą.