Radości, zabawy i kreatywności nie było końca…

W ostatni piątek, 25 marca, Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował Dzień bez plecaka. Uczniowie mieli przynieść książki i zeszyty w czymś, co nie jest plecakiem. Pomysł ten wyzwolił wśród uczniów radosną wiosenną kreatywność. Gratulujemy pomysłowości wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu!