Koło naukowe ,, Alchemik Sędziwój’’

W ramach  koła naukowego, ,,Alchemik Sędziwój’’, do którego należą uczniowie klasie III C jest realizowany program,, Eksperymenty i doświadczenia w edukacji wczesnoszkolnej’’.

Główne założenia programu to:  zaspokojenie dziecięcych potrzeb poznawczych, zachęcenie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni, a przede wszystkim zachęcenie do czerpania radości płynącej z odkrywania czegoś nowego. Realizacja programu pozwala dzieciom dostrzec, że otaczający je świat skrywa wiele tajemnic, które warto odkrywać.

W trakcie doświadczeń, eksperymentów, zabaw konstrukcyjnych uczniowie są prowokowani  do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków oraz formułowania wniosków. Zabawy badawcze, konstrukcyjne, poznawanie zasad działania różnych urządzeń były też świetną okazją do kształtowania się w umysłach uczniów  operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, stając się tym samym wstępem do zdobywania wiedzy w kolejnych etapach edukacji.

    Zajęcia pokazują dzieciom, że nauka może być świetną zabawą.

 Urszula Szot – Mietz