GRATULACJE!!!  JESTEŚCIE WSPANIALI.

Dziękujemy całej społeczności Szkoły Podstawowej Nr2 im Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu: Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi  za wielkie zaangażowanie   w przeprowadzeniu akcji wspierającej ludność Ukrainy  ogarniętej wojną.

Dzisiaj przekazaliśmy pierwszy transport z darami , ale zbiórkę kontynuujemy w naszych budynkach szkolnych do 11 marca.

To dzięki Wam wiemy, że są dobrzy ludzie, wrażliwi na los drugiego człowieka.

Wdzięczny koordynator Szkolnego Koła PCK Pani M. Rams i Klubu Wolontariatu  S. Hiacynta