Bezpieczny internet

W lutym obchodzimy dzień bezpiecznego Internetu. Z tej okazji wszystkie klasy miały pogadanki na ten ciągle aktualny i ważny temat. Powstała gazetka dla rodziców. Klasy młodsze przygotowały piękne prace plastyczne zaprezentowane na głównym holu szkolnym.