Pomogliśmy!

Szkolne Koło PCK składa serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom , Uczniom  i Pracownikom szkoły, którzy wzięli udział w świątecznej akcji ,,Bądźmy razem”.

Zebrane produkty zostały przekazane do Oddziału Rejonowego PCK w Nowym Sączu.

Dzięki naszemu zaangażowaniu wielu najuboższych mieszkańców Małopolski doświadczy realnej pomocy, która pozwoli im spędzić Święta Bożego Narodzenia w sposób bardziej dostatni.

Opiekun PCK

Maria Rams