ŚWIETLICZAKI NA TROPIE… ZAGADEK

Świetlica przystąpiła do realizacji

Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego

ŚWIETLICZAKI NA TROPIE… ZAGADEK