SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

W naszej szkole od 2016 roku realizujemy ogólnopolski  program zdrowotny

Za podejmowane działania otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

W listopadzie w ramach programu, uczniowie  klas 4-8  na  godzinach  wychowawczych   i plastyce  wykonywali plakaty  o tematyce zdrowotnej

Tematyka prac była zróżnicowana .

Uczniowie w klasach najpierw dobierali się w grupy, poszerzali wiedzę zdrowotną związaną  z podanym zadaniem, gromadzili materiały i niezbędne pomoce, dyskutowali, uzgadniali zadania, aby wreszcie  zrealizować projekt zdrowotny.

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

Koordynator Maria Rams