11 listopada 1918 r. dniem triumfu, dniem zwycięstwa!

Dla Polaków dzień 11 listopada 1918 r. był dniem triumfu, dniem zwycięstwa !

Po 123 latach niewoli Polska odzyskała upragnioną niepodległość.

11 listopada jest więc  symbolem miłości Ojczyzny, walki o jej wolność, symbolem wiary Polaków, symbolem zwycięstwa.

  ZWYCIĘSTWO POLSKI

W historii Polski tak się składa,

Był kiedyś ponad wiek niewoli. Jedenastego Listopada

Nasz kraj, z niewoli się wyzwolił.

I wtedy myśl powstała taka,

by przez szacunek dla przeszłości,

Ten dzień na zawsze dla Polaka,

pozostał Dniem Niepodległości

 

Dzisiaj wielka jest rocznica- Jedenasty Listopada!

Tym, co zmarli za Ojczyznę,

hołd wdzięczności Polska składa.

Im to bowiem zawdzięczamy wolność,

polską mowę w szkole, to, że tylko z ksiąg historii poznajemy dziś niewolę.

Uroczyście biją dzwony,

w mieście flagi rozwinięto… i me serce się raduje,

że obchodzę Polski święto.

Na przestrzeni kilku pokoleń Polska nie istniała, ponieważ sąsiednie państwa postanowiły nazwę „Polska” wymazać z dokumentów, wymazać z naszej pamięci.

Nasza narodowa tragedia rozpoczęła się w 1772 roku.

Rosja, Prusy i Austria dokonały wówczas pierwszego rozbioru Polski, w wyniku kolejnych rozbiorów, w 1795 r. Polska przestała istnieć, znikła z mapy Europy.

ROZBIORY POLSKI

Polacy czynili ogromne wysiłki, aby przywrócić Ojczyźnie wolność. W 1794 roku wybuchło Powstanie Kościuszkowskie, które jednak upadło pod ciosami wojsk zaborców. Polacy nie poddali się, walczyli u boku Napoleona Bonaparte w Legionach Polskich, pod wodzą generała Jana Henryka Dąbrowskiego.

W 1830 roku wybuchło Powstanie Listopadowe, krwawo tłumione przez zaborcę. Jeszcze raz Naród zerwał się do boju w 1863 roku, w Powstaniu Styczniowym.

POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE 1794 R.

  LEGIONY POLSKIE WE WŁOSZECH 1797 R.

 

  POWSTANIE LISTOPADOWE 1830 R.

 

 POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 R.

Polak nie sługa, nie zna co to pany,

Nie da się okuć przemocą w kajdany,

Wolnością żyje, do wolności wzdycha,

Bez niej jak kwiatek bez wody usycha

Tak więc rodacy! Wolności nam trzeba!

Zamiarom naszym sprzyjać będą nieba,

Nadejdzie chwila, chwila pożądana,

Że zegną wrogowie przed Polską kolana!

W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Państwa, które dokonały rozbiorów Polski,  teraz zaczęły walczyć przeciwko sobie.

W sercach Polaków na nowo odżyła nadzieja i wiara, że walka ta przyniesie Polsce niepodległość. Na czele walki niepodległościowej stanął Józef Piłsudski. To

on stworzył Legiony Polskie i poprowadził je do zwycięskiej walki.

Hej strzelcy wraz, nad nami orzeł biały

A przeciw nam śmiertelny stoi wróg,

Niech z naszych strzelb piorunie zagrzmią strzały,

A lotem kul kieruje Bóg.

Pierwsza wojna światowa zakończyła się klęską Niemiec i Austrii oraz rewolucją w Rosji. I właśnie dzięki tym wydarzeniom i walce Polaków o wolność naszego kraju – 11 listopada 1918 roku powstało Niepodległe Państwo Polskie.

 

JÓZEF PIŁSUDSKI

My, Polacy winniśmy cześć tym,

którzy dla naszej Ojczyzny ginęli i cierpieli dla niej, a ona rozkwitła nowa, wspaniała!

MIEJSCA MARTYROLOGII POLAKÓW

 

Bijcie dzwony, nieście w świat wieść! Polska wolna, Polska wolna!

Ojczyzna wolna, znowu wolna!

Tak bije serce, huczą skronie! A Biały Orzeł w słońcu kwiatów Przyleciał, by go ująć w dłonie.

Zawsze był z nami-ptak wspaniały, Choć czasem ktoś odszedł daleko… Bronił tej ziemi, bo ją kochał Sercem pokoleń już od wieków.

 

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA PÓKI MY ŻYJEMY …

 

JESTEM DUMNY Z TEGO, ŻE JESTEM POLAKIEM