Dar serca

Dar serca uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 dla dzieci z Ukrainy

Podsumowanie akcji charytatywnej prowadzonej

przez Samorząd Uczniowski SP2

                                    razem z samorządami dziesięciu szkół Nowego Sącza

Dnia 13 października 2021r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów szkolnych w Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu. Naszą szkołę reprezentowała przewodnicząca SU – Anna Koster.

Na spotkaniu obecna była Pani Iwona Romaniuk – prezes Fundacji „Bratnia Dusza”, która zainicjowała zbiórkę przyborów szkolnych dla przyjaciół z Ukrainy.

Do akcji włączyła się także społeczność Szkoły Podstawowej nr 2. Uczniowie i uczennice podzielili się tym, co mają. Samorząd Uczniowski przekazał zebrane dary Pani Romaniuk, która zawiezie je potrzebującym dzieciom na Ukrainę.

Wszyscy przedstawiciele dołączyli znicze przeznaczone na polskie groby na Cmentarz Łyczakowski , który jest miejscem pochówku wielu zasłużonych dla Polski i Ukrainy ludzi kultury, nauki i polityki.

 

Bardzo dziękujemy ofiarodawcom –

Samorząd Uczniowski

oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Elżbieta Poręba-Szarkowska