Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Na podstawie pozytywnie zaopiniowanej Uchwały RADY PEDAGOGICZNEJ
z dnia 13 września 2021 r. (w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/22 ) – przypominamy Naszym Uczniom i Szanownym Rodzicom Uczniów, że:

  • w 14 i 15 września (czwartek, piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Świetlica jest czynna w godz. od 7.00 do 16.00 tylko w budynku głównym przy ul. Jagiellońskiej 32.

 

Dyrektor

Elżbieta Kawik