Miesiąc październik – miesiącem różańca świętego

 „Różaniec zbiera w sobie całe bogactwo wiary i pobożności chrześcijańskiej, to, co w niej jest najcenniejsze i najpiękniejsze” (ks.Marek Chmielewski).

 REGULAMIN  MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO

pt: „ Mój rodzinny różaniec”

Organizatorzy konkursu: Katecheci szkolni

1. Kryteria oceny prac:
Przy ocenie różańców jury zastosuje następujące kryteria:
– poprawność wykonania różańca,
– estetykę wykonania,
– pomysłowość,
– włożony wkład pracy

2. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:   klasy 0 ; I – III ;  klasy IV – VIII

3. Prace konkursowe należy dostarczyć do katechety szkolnego w terminie do 21.10.2021r.

4. Do każdej pracy konkursowej powinna być dołączona informacja zawierająca:
imię i nazwisko autora, klasę,  nazwę szkoły.

5. Dnia 24 października wykonane różańce zostaną zaprezentowane na wystawie w kościele parafialnym –  św. Kazimierza.

6. Na laureatów konkursu czekają nagrody i dyplomy.