W dniu dzisiejszym w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu odbyło się spotkanie organizowane przez Prezydenta Miasta Ludomira Handzla dla uczniów klas 7 i 8 Szkół Podstawowych z Nowego Sącza. Celem spotkania były konsultacje z sądecką młodzieżą na temat:

  • planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Nowego Sącza,
  • planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Nowego Sącza,
  • analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.

Młodzież bardzo aktywnie brała udział w dyskusji i chętnie wypowiadała się na różne tematy przedstawiając swoje zdanie.