Odznaka Jakości

Odznaka Jakości

                              za projekt językowy eTwinning pt. ”TWINOPIANS”

Zrealizowany w zeszłym roku projekt eTwinning pt. „TWINOPIANS” został oceniony i wyróżniony! Gratulacje dla klas: 7b i 6b!

To była niezwykła językowa przygoda!

Cały poprzedni rok szkolny 2020/2021 uczniowie zeszłorocznych klas 6b i 5b naszej szkoły współpracowali, za pomocą Internetu i mediów elektronicznych oraz przy aktywnym użyciu języka angielskiego, z rówieśnikami z europejskich krajów:  z Turcji, z Ukrainy, z Czech, ze Słowacji, z Hiszpanii, z Portugalii, z Grecji,  z Włoch, z Francji, z Litwy, z Malty, z Rumunii, z Gruzji, z Północnej Macedonii, z Azerbejdżanu. Język angielski wykorzystany został do bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami – partnerami w projekcie. Potrzeba sprawniejszej, płynniejszej rozmowy, porozumienia niezwykle mobilizowała uczniów do nauki języka, a używanie narzędzi elektronicznych, z których uczniowie korzystają najczęściej w czasie wolnym, spowodowało, że zadania były  dla uczniów ciekawe i angażujące.

Kreatywna i wytrwała praca  naszych uczniów została doceniona i wyróżniona.  Otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

                                                                                                                Gratuluję!

                                                                    Opiekun projektu –  Elżbieta Poręba-Szarkowska