Szczepimy się

Nowy Sącz: 29.06.2021 r.

 

Szanowni Państwo Rodzice,

Bardzo  proszę  o  zapoznanie  się  z pismem, wystosowanym  przez Kuratorium  Oświaty   w  Krakowie do  dyrektorów  szkół,  w związku  z możliwością  szczepień  dla  dzieci przeciwko  Covid 19.

Z  poważaniem:

Urszula  Bajorek

Dyrektor szkoły

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zwrócił się z prośbą do Małopolskiego Kuratora Oświaty o rozpowszechnienie informacji  o możliwości zaszczepienia dzieci oraz o dostępności wolnych terminów wykonania szczepienia przeciwkoCOVID-19. Populacyjny punkt szczepień Szpitala dysponuje wolnymi terminami na I dawkę szczepienia przeciwko COVID-19. Dostępna jest szczepionka mRNA  Pfizer- BioNTech.

Data przyjęcia II dawki jest wskazywana bezpośrednio podczas przyjęcia I dawki, jednak ze względu na rozpoczynający się okres wakacyjny Szpital oferuje elastyczny dobór daty II dawki szczepienia. W związku z powyższym, uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o rozpowszechnienie tej informacji wśród rodziców dzieci. Jednocześnie wyjaśniam, że rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 w Szpitalu można dokonać pod numerami telefonu: 12 614-25-39,505 060359 (w godzinach 8:00-14:30) w dni robocze lub poprzez całodobową i bezpłatną infolinię pod telefonem -989 lub rejestrację elektroniczną poprzez e-Rejestrację dostępną na stroniehttps://pacjent.gov.pl/.

Podczas rejestracji można wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia, a następnie otrzymuje się SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. Do rejestracji nie są wymagane żadne dodatkowe dane oraz dokumenty, wystarczy, że podany zostanie numer PESEL

Z poważaniem:

Katarzyna Czaja

Zastępca Dyrektora Wydziału

Nadzoru Pedagogicznego

Kuratorium Oświaty

w Krakowie