,,Być jak Ignacy” 1b

W ramach koła naukowego   uczniowie klasy I b zrealizowali wszystkie cztery etapy ogólnopolskiego projektu  naukowego ,,Być jak Ignacy”.

Realizacja programu  sprawiła uczniom wiele radości, a świat nauki zaczął ich bardziej fascynować.

Konkurs trwał od września 2020 r. do czerwca 2021 r. i składał się z 4 niezależnych etapów połączonych ze sobą wspólną fabułą. Konkurs podzielony był  na następujące etapy: -I etap dotyczył rodzajów i źródeł energii oraz energii odnawialnej, -II etap dotyczył ekologii i zmian klimatu, -III etap do dotyczył  transportu  i miast przyszłości-IV etap technologii cyfrowych, Internetu i programowania

Uczniowie podejmowali wiele kreatywnych działań , oto niektóre z nich:

–  przygotowali model wiatraka działającego  na zasadzie wykorzystania energii odnawialnej,

–projekt ekologiczny  związany  z oszczędzaniem wody, pokazywał  jakie działania podejmują uczestnicy lub mają zamiar podjąć, by oszczędzać wodę,

–  robili  projekt graficzny  pojazdu przyszłości.  Wzięli  pod uwagę zarówno wpływ pojazdu na środowisko naturalne, ekologię, wykorzystanie energii odnawialnej, bezpieczeństwo oraz wykorzystanie technologii przyszłości