Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Na podstawie pozytywnie zaopiniowanej Uchwały RADY PEDAGOGICZNEJ
z dnia 7 września 2020 r. (w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/21 ) – przypominamy Naszym Uczniom i Szanownym Rodzicom Uczniów, że:

  • w 4 czerwca 2021 (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica jest czynna w godz. od 7.00 do 16.00 tylko w budynku głównym przy ul. Jagiellońskiej 32.

 

Dyrektor

Urszula Bajorek