„Witaj dniu trzeciego maja…”

W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uznawana za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczpospolitej, stanowiła dowód patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

A wszystko zaczęło się pod koniec lat 80‑Tych XVIII wieku. Król Stanisław August Poniatowski oraz obóz patriotyczny po raz kolejny podjęli próbę przeprowadzenia koniecznych reform. Na skutek trudnej sytuacji politycznej caryca Rosji Katarzyna II zgodziła się na zwołanie sejmu. Marszałkiem został Stanisław Małachowski, jeden z przywódców obozu reform. Jesienią 1790 r. przeprowadzono nowe wybory do izby poselskiej, dzięki czemu obóz reform uzyskał przewagę. Od tego momentu sejm obradował w podwójnym składzie gdyż posłowie wybrani w 1788 r. nie opuścili obrad. Sejm ten do historii przeszedł jako Wielki, gdyż obradował ostatecznie w podwójnym składzie i  uchwalił przełomowe dla historii Polski reformy.

 

 

 

 

Konstytucja 3 Maja 1791 r. została uchwalona przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim. Była to najważniejsza reforma tego Sejmu. Autorami konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej
( akt prawny wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, , tradycje chrześcijańskie i wartości Oświecenia). Konstytucja stanowiła wyraz

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 rokiem Konstytucji 3 Maja

Zobacz kolekcję cyfrową

 https://polona.pl/collections/institutions/1/konstytucja-1791,NDI0ODQ1MDY3MDg0MDE2NzYxOQ/?sort=score%20desc