INFORMACJA

INFORMACJA

DLA RODZICÓW  UCZNIOW  KLAS 1 -3

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWYM SĄCZU

W  dniu 22.04.2021 r. MEN  podało:

„  Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br. – nauka hybrydowa dla najmłodszych uczniów z 11 województw ” .

Na  podstawie  tego  komunikatu  wiadomo, że  małymi krokami wracamy do stacjonarnej pracy szkoły.

Od poniedziałku, 26 kwietnia uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo, a klasy  4 – 8  będą się uczyć jak dotychczas – zdalnie.

Oddział  przedszkolny  pracuje  na  dotychczasowych  zasadach.

 To plan na kolejny tydzień, do 2 maja. Decyzje, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju poznamy po koniec kwietnia.

Zapewniona  zostaje  opieka  świetlicowa dla dzieci, których rodzice są do tego uprawnieni. Wsparcie może  uzyskać rodzina, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

 

Urszula Bajorek

Dyrektor  Szkoły                                                                                           Nowy  Sącz: 23.04.2021 r.

  Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19