Chrzest Polski

Święto Chrztu Polski, upamiętnia przyjęcie Polski do grona państw chrześcijańskich. 

Zostało ustanowione 22 lutego 2019 roku – Sejm RP uchwalił ustawę, na mocy której 14 kwietnia stał się świętem.

Dokładna data chrztu Mieszka I, czyli pierwszego historycznego władcy Polski nie jest znana, historycy zakładają, że miał on miejsce w 966 roku. Najprawdopodobniej książę przyjął sakrament dzień przed Wielkanocą, czyli 14 kwietnia. Taki też dzień przyjęto na upamiętnienie tego, jednego z najważniejszych wydarzeń w naszych dziejach.

Akcja “Wywieś Flagę”

Akcja Katolicka wraz z Fundacją SŁOWO zaprasza do świętowania Chrztu Polski przez wywieszenie flagi – podkreśli to wagę tego święta w naszej Ojczyźnie oraz nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach.

https://www.facebook.com/swietochrztupl/

Wydarzenie „Wywieś Flagę na Święto Chrztu Polski”: https://www.facebook.com/events/264136315324998/

W 2021 roku obchodzimy 1055 rocznicę chrztu Polski.

Chrzest księcia Polan, Mieszka I, był jednym z przełomowych wydarzeń w historii Polski i Polaków. Chrzest  Polski uważa się za wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego.

Obraz Jana Matejki ,,Chrzest Polski”

Polska przyjęła chrzest za panowania Mieszka I, księcia z dynastii Piastów

Kronikarz z XII w., Gall Anonim, twierdzi, że do przyjęcia chrześcijaństwa z Zachodu namówiła Mieszka jego żona, córka księcia czeskiego, Dobrawa. Książę zawarł z nią małżeństwo licząc na przyjaźń z władcą Czech. Z Czech przybyli na ziemie polskie pierwsi misjonarze.

Księżniczka czeska Dobrawa, żona Mieczka I

Chrzest Mieszka I zapoczątkował proces chrystianizacji, który w następnych latach czynił duże postępy i doprowadził do przyjęcia przez większość mieszkańców ziem polskich religii chrześcijańskiej w obrządku rzymskim. Sukces chrystianizacji okazał się trwały, a katolicyzm jako wyznanie większości Polaków przetrwał do współczesności.

Chrzest księcia nie był jedynie wydarzeniem religijnym, włączył rodzące się państwo polskie w krąg polityczno-kulturowy Europy łacińskiej. Wraz z przybyciem pierwszych misjonarzy rozpoczął się proces przejmowania zachodnich wzorców politycznych, kulturowych – struktury politycznej i administracyjnej państwa, systemu prawnego, obyczajów, pisma, łaciny jako języka urzędowego.

Ostrów Lednicki, prawdopodobne miejsce chrztu Mieszka I

JESTEŚ POLAKIEM – PAMIĘTAJ