Być jak Ignacy 1b II etap

Uczniowie klasy 1 b na zajęciach koła naukowego ,,Odkrywcy” zrealizowali drugi etap ogólnopolskiego projektu ,,Być jak Ignacy” Poznaj Tajemnice Nauki. Podsumowaniem realizowanej tematyki było wykonanie  zadania konkursowego, czyli  projektu ekologicznego związanego z oszczędzaniem wody, pokazującego, jakie działania możemy  podejmować , by oszczędzać wodę.
                                                                                        Maria Rams