Współpracujemy online z 18 krajami europejskimi Projekt eTwinning 2020/2021

Jak potrzebny jest język angielski w porozumiewaniu się poza granicami naszego kraju przekonali się uczniowie klas 5b i 6b realizujący projekt europejskiej współpracy szkół eTwinning o nazwie „Twinopians”. Razem z rówieśnikami z 18 krajów europejskich co miesiąc wykonują online wspólne zadania. Język angielski pomaga im porozumiewać się z dziećmi i z nauczycielami ze Szwecji, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Litwy, Ukrainy, Rumunii, Malty, Czech, Słowacji, a nawet z Chorwacji, Niemiec, Grecji, Turcji, Gruzji, Północnej Macedonii czy z Azerbejdżanu. Porozumiewanie się zaś odbywa się online przy użyciu nowoczesnych technologii. W ten sposób uczniowie rozwijają i szlifują kompetencje językowe i techniczne. Wiedza i sprawności z języka angielskiego i informatyki nabyte w szkole są w  naszym projekcie wykorzystywane w praktyce. Daje to uczniom wiele satysfakcji.

                                                                                   Opiekun

                                                                       Elżbieta Poręba-Szarkowska