ŚLUBUJEMY

Dnia 6 listopada 2020r. odbyło się w naszej szkole uroczyste Ślubowanie klas I oraz pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu.W tej ważnej dla całej społeczności szkolnej uroczystości wzięli udział Dyrektor szkoły Pani mgr Urszula Bajorek oraz wychowawcy klas Pani Beata Szczypuła i Pani Maria Rams. Dzieci z wielkim zaangażowaniem recytowały słowa przysięgi ślubowania:
Ślubuję być dobrym Polakiem.
Dbać o dobre imię klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować kiedy urosnę.
Będę starał się być dobrym kolegą.
Swym zachowaniem i nauką
będę starał się sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom.
Mocniej zabiły serduszka dzieci, gdy Pani Dyrektor dotykając ramienia uczniów berłem Królowej Jadwigi  wypowiadała słowa pasowania na ucznia rozpoczynając je imieniem każdego dziecka: Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu.
Gromkim echem rozbrzmiewał w szkole dumnie śpiewany przez przyjętych do braci uczniowskiej pierwszaków hymn o naszej Patronce Królowej Jadwidze. Bo to honor i wielki zaszczyt być uczniem naszej szkoły, której historia zapisała się w wielu tomach zdarzeń na przestrzeni 178 lat jej istnienia. Wszystkiego najlepszego drogie dzieci! Dokładajcie nowe, piękne karty historii do kroniki naszej szkoły i niech słowa przysięgi Ślubowania pozostaną w Waszych sercach i pamięci! Społeczność szkolna.