GRAMY W RĘCZNĄ

Informujemy że, szkoła została zakwalifikowana do kolejnej edycji programu Gramy w Ręczną
realizowanego przy współudziale Ministerstwa Sportu.
Projekt „Bawię się piłką ręczną” kierowany jest do zorganizowanych grup dzieci z klas I – III szkoły podstawowej (7 – 10 lat), i ma na celu podnoszenie poziomu sprawności fizycznej najmłodszych uczniów w oparciu o systematyczne, zaplanowane i przemyślane działania trenera.
Program stanowi propozycję rozwijania sprawności fizycznej dziecka w oparciu o gry i zabawy ukierunkowane na piłkę ręczną.