Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

SZANOWNI RODZICE

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1, ust 2 pkt. 1,2, 3 , ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) Dyrekcja
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Sączu przyjęła następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021                                                                                                

  •  2.XI 2020 ,
  • 12-13 XI 2020 ,
  • 30.IV.2021,
  • 25-27.V.2021,
  • 4.VI.2021

Jednocześnie informujemy, że w tych dniach organizowane będą zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

                                                          Dyrektor SP