Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Na podstawie pozytywnie zaopiniowanej Uchwały RADY PEDAGOGICZNEJ
z dnia 13 września 2019 r. (w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2019/20 ) – przypominamy Naszym Uczniom i Szanownym Rodzicom Uczniów, że

  • dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) pozostaje dniem wolnym od zajęć edukacyjnych;
  • dni 16, 17, 18  czerwca 2020 r. (wtorek, środa, czwartek) odbywają się egzaminy ósmoklasistów.

W tych dniach nie odbywają się zajęcia zdalne.

Urszula Bajorek