Rekrutacja dla ósmoklasistów

Szanowni Państwo,
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane w nowych terminach, podanych do publicznej wiadomości przez MEN.

Prezentacja

  • Prezentacja dotycząca Rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim – dostępna – rekrutacja kl8.

Nabór Optivum

Informacje

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane w nowych terminach, podanych do publicznej wiadomości przez MEN – AKTUALIZACJA

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
15.06.2020 10.07.2020 15:00 Rejestracja kandydatów/wybór preferencji
*22.06.2020 15:00 *dotyczy składania wniosków do szkół, w których przeprowadza się: sprawdzian uzdolnień kierunkowych, sprawdzianów kompetencji/predyspozycji językowych próby sprawności fizycznej
26.06.2020 10.07.2020 15:00 Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa ukończenia szkoły
31.07.2020 04.08.2020 15:00 Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
12.08.2020 12.08.2020 Publikacja list zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do oddziałów
13.08.2020 18.08.2020 15:00 Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki, dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
19.08.2020 19.08.2020 14:00 Publikacja list przyjętych/nieprzyjętych do oddziałów