OŚWIADCZENIE WOLI DO KLASY PIERWSZEJ

Do dnia 17 maja należy przesłać drogą pocztową na adres szkoły lub drogą elektroniczną na e-maila szkoły oświadczenie woli uczęszczania do klasy pierwszej.

Takie oświadczenie można pobrać w zakładce REKRUTACJA 2020/2021.

ADRES:   ul. Jagiellońska 32  33-300 Nowy Sącz
E-MAIL:  sp2@edu.nowysacz.pl